Intervisie

Intervisie

Met intervisie werk je aan je deskundigheidsbevordering. Deze ontstaat door te leren van collega’s, studiegenoten, kortom gelijken. In principe is dat onbegeleid. Maar soms is het, in de implementatiefase of wanneer een intervisie traject onvoldoende oplevert, goed om tijdelijk een intervisiebegeleider in te zetten.

Waarom intervisie

De supervisor zet de implementatie in overleg met de organisatie en de betrokkenen in gang en begeleidt de groepen  tot zij (weer) zelfstandig verder kunnen. Hiervoor worden verschillende methodieken aangeboden om te kijken welke het meest past bij de wensen van de groep.

In geval van een bestaande intervisiegroep die niet rendeert zal ProfiLerend een analyse doen naar de oorzaak en vervolgens maatregelen voorstellen en eventueel uitvoeren.

"Collectief leren gaat niet om het leren van maar om het leren tussen mensen."
(Bron coachingskalender 2017)

Intervisie ten behoeve van SKJ-registratie

Voor (her)registratie bij het SKJ is intervisie onder begeleiding van een LVSC-geregistreerd begeleider goed voor 50 registerpunten, mits aan alle door het SKJ gestelde eisen is voldaan. Deze eisen gelden de groepsgrootte, de duur en het aantal bijeenkomsten en het tevoren bepalen van een leervraag.

Intervisie trajecten zijn op maat en komen in overleg tot stand

Tarieven

Trainingen en intervisie Offerte op maat